Customer references

Оценка на помещенията за съхранение и употреба на радиоактивни източници в националния парк.

– Проучване на законодателството, приложимо към съоръженията (ICPE, Необходимо оборудване, INB) и на документите EDF, отнасящи се до управлението на радиоактивните източници;
– Съставяне на наръчник за оценка на помещенията източници с препратка към приложимите разпоредби;
– Оценка на място на помещенията източници на 19 атомни централи CNPE, Крей Малвил и Бренилис;
– Интервю на кореспондентите на мрежата на източниците;
– Съставяне на отчетите за оценка на осигурените помещения.

Аварийно управление и експертиза – радиохимия

Внедряване, тестване и ползване на гама-спектрова библиотека, базирана на случайни сценарии за атомна централа и за лаборатории, и заводи от ядрено-горивния цикъл.
Тази библиотека се предоставя при аварийно учение и ще се използва в случай на ядрен инцидент.

Повторна проверка на сигурността на атомното съоръжение:

– Преброяване и анализ на исканията за подобряване, формулирани от вътрешната комисия на CEA ;
– Взимане под внимание на тези елементи и осъществяване на допълнителни проучвания;
– Съставяне и оформление на крайния доклад за сигурността.

Документна обоснованост – Спиране на участък Кьоберг

Опитът на OAKRIDGE в централата Кьоберг в Южна Африка – централа, експлоатирана от електрическата компания ESKOM – позволи на дружеството да внесе интересна допълнителна стойност към съставянето на документите Field Service, необходими за строителните работи по Турбината, осъществявани от ALSTOM по време на спирането на участъка.