НАУКА И УСЛУГИ

OAKRIDGE е научна и техническа консултантска компания

Oakridge, частно независимо дружество, консултира своите клиенти от атомния сектор без конфликт на интереси. Неговите консултанти са изцяло отдадени на проекта на клиентите, засвидетелствайки откритост и споделяйки познанията с колегите си.

 

Инженерите на Oakridge работят с желанието клиентът да бъде удовлетворен, така че да може да се поддържат дълготрайни и балансирани отношения между тях. Това е причината, поради която те се стараят да предоставят висококачествена услуга, в срок и на конкурента цена. В свят, в който атомният сектор се сблъсква с недостиг на умения, международната мрежа предоставя допълнителни ресурси към широкообхватните проекти, които управляваме. По този начин беше демонстриран нашия капацитет за подбор на подходящи екипи не само за новите проекти на EPR, но също и за инженеринга на действащия парк във Франция и в чужбина, както и за Еском в Южна Африка.
Понастоящем дружеството се състои от инженери, говорещи следните езици:
английски, руски, френски, литовски, испански, румънски, арабски, китайски.

OAKRIDGE е подписала Глобалният договор на ООН (UN Global Compact).
10-те ангажимента, произтичащи от този договор, разпределени в 4 групи, изцяло съответстват на ценностите на OAKRIDGE още от самото му създаване.

OAKRIDGE публикува своите COP (communication on progress) на сайта на глобалния договор.

Препоръки


СЕРТИФИКАТИ


Сертификат ISO 9001 | Квалификация EDF/UTO | Сертификати за закупуване MVM за атомната централа Пакс (Унгария) | Квалификация ESKOM за атомната централа Кьоберг (Южна Африка)